Privacy Policy

Privacyverklaring Roosma Products

Via onze webwinkel worden persoonsgegevens verwerkt. Deze persoonsgegevens kunnen privacygevoelige gegevens omvatten. Roosma Products streeft naar een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden daarom door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

De privacy wetgeving stelt eisen voor de verwerking van de verwerking. Roosma Products houdt zich dan ook aan deze eisen welke onder andere betekenen dat;

 • Roosma Products duidelijk vermeld met welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden. Dat doen we middels deze privacyverklaring;
 • Roosma Products te allen tijde eerst vraagt om uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;
 • Roosma Products de verzameling van persoonsgegevens beperkt tot de persoonsgegevens welke benodigd zijn voor alleen legitieme doeleinden;
 • Roosma Products passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw gegevens te beschermen;
 • Roosma Products eist van eventuele derden partijen die werken in opdracht van Roosma Products dat deze hetzelfde protocol hanteren;
 • Roosma Products te allen tijde uw recht respecteert om op elk gewenst moment uw persoonsgegevens ter inzage aan te bieden, aan te passen en of geheel te verwijderen.

Roosma Products is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Middels deze privacy policy beschrijven we welke persoonsgegevens we verzamelen, en of gebruiken én met welk doel. Roosma Products raadt u dan ook aan om deze aandachtig door te nemen

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30-05-2022 12:00:00 CET.

Het gebruik van persoonsgegevens

Tijdens het bezoeken en of gebruiken van onze webshop worden bepaalde gegevens van u vergaart. Deze gegevens kunnen persoonsgegevens bevatten. Roosma Products zal uitsluitend de persoonsgegevens bewaren welke door u worden opgegeven in het kader van de door u gewenste opdracht, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Roosma Products gebruikt onderstaand benoemde gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Geslacht
 • Telefoonnummer (optioneel)
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Factuuradres
 • Registratie

Voor sommige onderdelen van onze webwinkel dient u zich eerst registreren. Na deze registratie bewaard Roosma Products de door u gekozen gebruikersnaam alsmede de door u opgegeven persoonsgegevens. Roosma Products bewaard deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat Roosma Products contact met u op kan nemen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

Roosma Products zal de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de gesloten overeenkomst of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel, is Roosma Products gemachtigd om uw persoonsgegevens aan desbetreffende bevoegde autoriteiten te overhandigen.

Het afhandelen van een bestelling

Voor de afhandeling van een geplaatste bestelling, maken wij gebruik van de door u opgegeven persoonsgegevens. Indien nodig kunnen wij deze of een deel van deze gegevens ook aan derden verstrekken, voor een goede afhandeling van de overeenkomst.

Reclame

Roosma Products kan u naast de informatie welke te vinden is op onze website www.RoosmaProducts.com, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten en aanbiedingen per email en of per social media platformen.

Contact formulier en nieuwsbrief

Roosma Products biedt via de webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u wordt gevraagd om diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. Let hierbij op dat u zelf kiest welke (persoons)gegevens u daarbij verstrekt. De door u verstrekte gegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling.

Daarnaast biedt Roosma Products een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten, diensten en of aanbiedingen. Roosma Products waarborgt uw recht om u te allen tijde de mogelijkheid te bieden om u af te melden voor deze nieuwsbrief. Daarom bevat elke nieuwsbrief een mogelijkheid om u af te melden, middels een daarvoor verstrekte link.

Verstrekking aan derden

Roosma Products kan uw gegevens eventueel doorgeven aan partners, welke betrokken zijn bij de uitvoering van de gesloten overeenkomst. Roosma Products heeft strikte afspraken met deze partners om de Europese privacyregels na te leven.

De webshop van Roosma Products bevat social media buttons. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Advertenties

De webshop van Roosma Products vertoont advertenties.

Cookies

Binnen de webshop van Roosma Products wordt er gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden welke zijn ingeschakeld door ons, worden cookies geplaatst. De eerste keer dat u onze webshop bezoekt wordt er een mededeling getoond waarin Roosma Products uitlegt waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Uiteraard staat u vrij in de keuze om cookies uit te schakelen middels uw browser. Dit kan er eventueel wel toe leiden dat de website niet meer optimaal functioneert.

Roosma Products heeft geen volledige controle op wat de aanbieders van de applicaties van derden zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, verwijzen wij u door naar de privacy policy van deze partijen.

Google Analytics

Roosma Products gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webshop gebruiken. Wij hebben een bewerkers-overeenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging en bewaartermijnen

Roosma Products neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van een ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Denk hierbij aan de toegang tot persoonsgegevens welke wordt afgeschermd middels een gebruikersnaam en wachtwoord.

Roosma Products zal de zoals hierboven beschreven persoonsgegevens bewaren voor de termijn die benodigd is om uw bestelling af te handelen, inclusief de garantie termijn. Gegevens bewaren wij voor onbepaalde tijd. Er bestaat een wettelijk plicht voor de bewaartermijn voor gegevens, zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens.

Websites van derden

De privacyverklaring van Roosma Products is niet van toepassing op websites van derden, welke door middel van links met onze webshop zijn verbonden. Roosma Products kan dan ook niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Roosma Products raad u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites goed door te nemen voordat u van een of meerdere van deze websites gebruik gaat maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Roosma Products behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpt Roosma Products u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u daarnaast ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Roosma Products

Kerkstraat 13

8567 JE, Nederland

info@roosmaproducts.nl